Rozstrzelani, za odwagę walki z wrogiem o Niepodległą

09.06.2022 r.  w 78. rocznicę tragicznych wydarzeń – egzekucji mieszkańców Bełżyc i Podola władze miasta, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie  naszej szkoły oddali hołd polskim Bohaterom, którzy walczyli o wolność Polski , w trudnych czasach hitlerowskiej okupacji. Są miejsca i chwile, które nigdy nie powinny zostać zapomniane, gdyż są świadectwem  miłości do Ojczyzny, poświęcenia życia za jej wolność,  którą -  my możemy dzisiaj się cieszyć. Obrońcy naszej Małej Ojczyzny  są już po drugiej stronie ciszy. My  o Nich pamiętamy i pamiętać będziemy.

Każda wojna była i jest dramatem człowieka. Druga wojna światowa  była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości. W czasie okupacji niemieckiej  mieszkańcy  Bełżyc  oraz okolicznych miejscowości , w tym Podola angażowali się w walkę z okupantem. Wielu mieszkańców było zaangażowanych w pomoc partyzantom. Znajdowały się w naszej okolicy magazyny broni, amunicji oraz żywności dla oddziałów partyzanckich okręgu lubelskiego. Kwaterowały też tu liczne oddziały partyzanckie. 24 maja 1944 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi Podole i dokonali aresztowań w Bełżycach. Wieś została poddana  brutalnej akcji pacyfikacyjnej, hitlerowcy przeczesując zabudowania, aresztowali wszystkich napotkanych mężczyzn. Następnie Niemcy zabrali mieszkańców do gmachu Gestapo w Lublinie mieszczącego się przy ul. Uniwersyteckiej. Stamtąd przewieziono oskarżonych do więźnia na Zamku Lubelskim .  Byli tam bici i torturowani. Po 2 tygodniach zapadł rozkaz, Hansa Waltera Linka - zastępcy  komendanta policji bezpieczeństwa dystryktu lubelskiego, aby aresztowanych rozstrzelać.  9 czerwca 1944 roku na bełżyckim rynku, w miejscu,  gdzie dziś stoi pomnik – Matki Bożej Partyzanckiej, wykonana została egzekucja. Rozstrzelanych zostało 23 więźniów.  Z życiem uszedł  jeden mężczyzna.  Cześć Ich pamięci!

Zdjęcia>>