KAWIARENKA LITERACKA

24 listopada 2022r.  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyła się piąta edycja Literackiej Kawiarenki. W tym roku przygotowana była pod hasłem „Z patriotyczną nutą”. Dominowały w niej motywy ojczyzny, walki narodowo-wyzwoleńczej oraz patriotyzmu Polaków, którzy musieli walczyć o wolną Polskę w czasach zaborów, powstań narodowych i wojen.  W naszej szkole gościliśmy uczniów oraz opiekunów z terenu  gminy ze Szkół Podstawowych w Krzu, Babinie, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika. Literacka Kawiarenka niewątpliwie pogłębiła miłość do ojczyzny i pozwoliła przypomnieć  o dawnych, trudnych czasach, w których oddawano za nią życie . Prezentowana poezja i utwory muzyczne przypominały,  że ojczyzna to nie tylko miejsce urodzenia, język,  ale także kultura przekazywana z pokolenia na pokolenie i nasz zbiorowy obowiązek.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom naszej kawiarenki, ich opiekunom oraz przybyłym gościom.  To był wyjątkowy wieczór, który na długo pozostanie w naszych sercach.

Zdjęcia>>

Łucja Bartoszcze
kl. VIII e