Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbyło się na hali sportowej CKFiS w Bełżycach. Na początku odśpiewaliśmy Hymn Państwowy oraz Hymn Szkoły. Następnie Pani Dyrektor Lucyna Sobczak powitała wszystkich Gości, Uczniów oraz Rodziców. Podczas tego wydarzenia Burmistrz Miasta i Gminy Bełżyce Pan Ireneusz Łucka wręczył Akt Powierzenia Stanowiska Dyrektora Pani Lucynie Sobczak oraz rozdał akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom naszej szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 do naszej szkoły będzie uczęszczało łącznie 673 uczniów w tym 100 dzieci w czterech oddziałach przedszkolnych i 573 uczniów w klasach 1-8 w dwudziestu sześciu oddziałach.

Zdjęcia>>