„Baź, baź, baranku...” - warsztaty wykonywania stroików wielkanocnych

W wiosenny i świąteczny nastrój pierwszego dnia wiosny, wprowadziła nas Pani Karolina, która poprowadziła świąteczne warsztaty. Wspólnie z uczniami omówiła symbole oraz tradycje związane z wielkanocnym śniadaniem. Następnie, pod jej kierunkiem, dzieci wykonały przepiękne stroiki.

Dziękujemy Pani Karolinie.

Zapraszamy do oglądania fotorelacji.

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
K. Bożym