PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2022 ROKU

„Gdy czytasz książki,Twoja wyobraźnia rozkwita”

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Accociation of Libriarianship - IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, który postanowiono nieco skrócić do „Czytanie dla pokoju”.

Tak sformułowane hasło (trafne z punktu widzenia, diagnozy, zagrożeń, potrzeb i nastrojów dnia dzisiejszego raczej nie jest zbyt atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Brzmi patetycznie, zbyt oficjalnie i urzędowo. Dla młodszych uczniów może być wręcz niezrozumiałe, z pewnością nie wzbudzi w nich zainteresowania i emocji. Dlatego lepiej traktować je jako wskazówkę programową dla obchodów tegorocznego MMBS, z której można czerpać inspiracje do organizowania przedsięwzięć. W haśle czytania dla globalnego pokoju  i harmonii mieści się wiele wątków interpretacyjnych:

  • Popularyzacja literatury pokazującej grozę i tragizm wojny (agresji), jej skutki w wymiarze materialnym, społecznym i losów jednostek;
  • Rola literatury i szeroko pojmowanego oczytania w kształtowaniu postaw tolerancji, lepszego rozumienia procesów społecznych, doceniania wagi rozwiązywania konfliktów w duchu dialogu, a także wartości harmonijnego rozwoju w perspektywie lokalnej i globalnej;
  • Wykorzystanie literatury do kształtowania empatii dla ofiar działań wojennych, pokazywania znaczenia ich wspierania na poziomie swoich indywidualnych, jednostkowych możliwości w życiu codziennym.

Biblioteka szkolna włącza się także do tej Akcji. Proponujemy dzieciom do czytania w czasie lekcji lub w domu tematyczną literaturę dziecięcą z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci” P. Renaty Piątkowskiej.

Zdjęcia>>

Harmonogram Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (październik) w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach:

- Spotkanie autorskie z pisarzem - Panem Zbigniewem Dmitrocą (29.09.2022 r.)

- Konkurs plastyczny dla klas 0-III „Sowa Biblioteczna” (cały miesiąc)

- Ogólnopolska Akcja „Kredki dla Afryki” (cały miesiąc)    

- Konkurs na klasę, która wypożyczy największą ilość książek w miesiącu październiku

- Gazetka ścienna promująca Święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz działalność biblioteki szkolnej

- Kiermasz książek we współpracy z Księgarnią Tuliszków (październik)

- Gra biblioteczna dla uczniów klas I-III (wybrany dzień w październiku)

- Powołanie aktywu bibliotecznego na rok szkolny 2022/2023 wśród uczniów klas IV-VI

- Pasowanie na czytelnika uczniów klas 0

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat