SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO - PLASTYCZNY „EKO – ZWIERZAK”

Organizatorzy: Dorota Nowak, Edyta Rząd

1.Cele konkursu:

* Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej                                                                                                  

* Uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne                                                                                                 

* Rozwijanie umiejętności manualnych i dziecięcej wyobraźni                                                                              

2.Uczestnicy : uczniowie z klas czwartych.

3.Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie  jedną pracę konkursową – EKO – Zwierzaka w formie przestrzennej z materiałów pozyskanych z recyclingu. Praca może być wykonana w rozmiarze nie mniejszym niż 15 cm.

4.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz estetyka wykonania.

5.Do pracy konkursowej należy dołączyć informację zawierającą  dane uczestnika: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

6.Prace przyjmowane są do 25 marca 2022r do Pani Doroty Nowak i Pani Edyty Rząd.

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu marca.

8. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody oraz Dyplomy. Przewidziane są także wyróżnienia oraz pochwały do dziennika.

Dorota Nowak, Edyta Rząd