OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-PRZYRODNICZY PT.: „MAPA POLSKI”

Zachęcamy uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Przyrodniczym dla dzieci zorganizowanym przez Szkolę Podstawową  nr 12 w Gdańsku. Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace plastyczne. Temat pracy dotyczy przedstawienia w ciekawy i estetyczny sposób mapy naszej Ojczyzny. Kontury mapy muszą oddawać rzeczywisty kształt Polski. Technika wykonania prac jest dowolna – płaska (może zawierać odstające elementy). Wykonana praca powinna być kreatywna w doborze materiałów  oraz zawierać gamę kolorystyczną. Format: tylko A3. Dozwolona jest pomoc osób dorosłych. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnika (do nabycia w bibliotece szkolnej lub do wydrukowania na stronie internetowej https://sp12.edu.gdansk.pl/pl. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy, zaś dla wszystkich uczestników pochwały do dziennika. Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczać do dnia 8. IV. 2022r (włącznie) do biblioteki szkolnej.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Dorota Nowak, Agnieszka Piłat