KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI “DNIA ZIEMI”

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań  proekologicznych. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • nawiązanie do obchodów Światowego Dnia Ziemi,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,
 • doskonalenie sprawności manualnej.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII,
 • Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu ze sloganem, hasłem promującym Dzień Ziemi,
 • Można zgłosić tylko jedną pracę z każdej klasy,
 • Format plakatu A4 lub A3, technika wykonania dowolna,
 • Termin: do 13 kwietnia 2022
 • Prace przynosimy do organizatorów.

Oceniane będą:

 • realizacja tematu konkursu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • pomysłowość i oryginalność.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Aneta Żydek
Paulina Pańko
Joanna Wapińska