ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ, TUŻ…

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów z klas 0 – VIII do udziału  

w konkursie świątecznym „ Szopka Bożonarodzeniowa w formie przestrzennej”.

 

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest kształtowanie szacunku dla tradycji i obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

2.Zadaniem uczniów jest wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w formie przestrzennej z dowolnych materiałów i struktur.

3.Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę konkursową dołączając karteczkę

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

4.Prace należy dostarczyć do dnia 05.12.2019r. do nauczycieli ze świetlicy szkolnej.

5.Powołana komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wkład pracy własnej, pomysłowość oraz staranność wykonania.

6.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych

* kl.0 – III – 3 miejsca

* kl. IV – VIII – 3 miejsca

7.Ponadto, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, zaś wręczenie nagród odbędzie się przed Świętami Bożego Narodzenia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

8.Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz świąteczny.

Serdecznie zapraszamy!

Dorota Nowak

Agata Skurska

ks. Łukasz Kukier