Klasa o najwyższej frekwencji w październiku (kl. IV-VIII)

dzwonek frekwencja

Zgodnie z regulaminem zawartym
w Programie podnoszenia frekwencji
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Bełżycach w kl. IV-VIII,

klasa, która zdobyła najwyższą frekwencję w danym miesiącu, ma prawo do „szczęśliwej karty” tzn. od dnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Klasa, która zdobyła w PAŹDZIERNIKU najwyższą frekwencję,
to klasa VIII „d” (96,94%)

 

GRATULUJEMY!