„Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112” – konkurs dla uczniów szkół z wojewodztwa lubelskiego

konkurs 112 wł. 1

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się w przededniu obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.
 
Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.
 
Zadania konkursowe prowadzone są w kategoriach grupowych i indywidualnych.
 
Kategorie dla szkół podstawowych

  • kreatywna instrukcja obsługi numeru alarmowego 112
  • lapbook promujący właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112
  • projekt lub prototyp maskotki promującej numer alarmowy 112

 


Kategorie dla szkół średnich

  • koncepcja kampanii społecznej (z poprawnym wykorzystaniem numeru 112) walczącej ze znieczulicą społeczną i uwrażliwiającą na drugiego człowieka
  • projekt lub prototyp maskotki lub gadżetu promującego numer alarmowy 112
  • hasło promujące właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112

 
Prace konkursowe będą przyjmowane do piątku, 4 lutego 2022 roku włącznie, w siedzibie organizatora (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4) oraz pod adresem mailowym: konkurs112 [at] lublin.uw.gov.pl.
 
Opiekunowie prac laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy podopiecznego telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad jury. Wyniki zostaną również podane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.lublin.uw.gov.pl.
 
Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3 w każdej kategorii) przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Możliwe są również nagrody Grand Prix. W przypadku nagrodzenia zespołu wykonującego pracę grupową przyznana zostanie nagroda dla szkoły.

REGULAMIN KONURSU:

https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/konkurs112_regulamin%20konkursu.pdf

Opiekun konkursu: Anna Dyguś