Warsztaty profilaktyczne "Wybieram siebie!"

warsztaty profilaktyczne 2022

W ramach działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły uczniowie klasy VI a, VI b, VI c i VII a uczestniczą w Programie profilaktycznym „Wybieram siebie!” realizowanym przez Fundację Nowe Horyzonty. Zajęcia zaplanowane zostały na 15, 21 i 24 listopada 2022 r.

Program koncentruje się na problemie uzależnień od narkotyków oraz rozwijaniu czynników chroniących przed uzależnieniami.

Na program składają się następujące elementy:

I. Cykl warsztatów profilaktycznych na temat:

1. Uzależnienia od narkotyków.

2. Radzenie sobie z konfliktami.

3. Rozwój tożsamości i osobowości.

II. Ewaluacja warsztatów – przeprowadzenie ankiet („przed i po” wraz z raportem dla szkoły).