Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

Uczniowie naszej szkoły uczcili narodowych bohaterów walczących o wolną Polskę.  Młodzi historycy modlili się nad mogiłami  Polaków, dla których Bóg, Honor i Ojczyna były najwyższymi wartościami. Społeczność naszej szkoły wzięła też udział w gminnych obchodach rocznicy rozstrzelania majora Hieronima Dekutowskiego i jego podkomendnych.

Młodzi patrioci wzięli również  udział w konkursach poświęconych Żołnierzom Niezłomnym .  

Żołnierze Niezłomni byli patriotami, którzy zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę – swoje życie.  Bohaterowie antykomunistycznego podziemia stawali  w obronie niepodległego bytu państwa polskiego.

Zdjęcia>>