X Rajd Zapory

Uczniowie naszej szkoły uczcili bohaterów walczących o wolną Polskę i uczestniczyli w pieszym rajdzie ku Ich czci. Trasa marszu prowadziła z Bełżyc do Wałów Kępskich. W wydarzeniu uczestniczyło wielu patriotów, którzy przybyli z różnych miejscowości. Wśród maszerujących panowała miła atmosfera uświetniona pogadankami o lokalnej historii. Chwała Bohaterom!

Zdjęcia>>