Marsz Pamięci z historią po regionie…

Uczniowie naszej szkoły brali udział w jesiennym rajdzie po szlakach walk o wolną Polskę. Szli, aby uczcić 84. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, które powstało w okupowanej Polsce w nocy z 26 na 27 września 1939 roku, tuż przed kapitulacją Warszawy. Utworzono wtedy podziemne struktury administracyjne i wojskowe Polski. Podlegały one Rządowi RP na uchodźstwie. Była to władza państwowa działająca w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupowania terytorium państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRS. Młodzi historycy oddali hołd Bohaterom tamtych dni i dali dowód tego, że pamiętają swoje narodowe dzieje.

Zdjęcia>>