Zwiedzanie Zamku

Młodzi historycy na zajęciach Koła Regionalnego odwiedzili Bełżycki Zamek. Poznali jego ciekawą historię i podziwiali pozostałe elementy historycznej budowli. Zamek został wzniesiony prawdopodobnie przed 1416 rokiem. W 1417 roku Bełżyce otrzymały prawa miejskie. W tym czasie właścicielami Bełżyc byli Pileccy herbu Leliwa. W 1446 roku odbył się tu zjazd szlachty polskiej związany z wyborem Kazimierza Jagiellończyka na króla. W XVI wieku włości należały do Orzechowskich, a w końcu tego wieku w zamku urządzono szkołę i zbór arian. Na przełomie XVIII i XIX wieku zamek został opuszczony, a w 1829 roku rozebrano umocnienia i, wykorzystując pozostałości zabudowań zamkowych, wzniesiono tu browar i gorzelnię. W czasie drugiej wojny światowej w budynkach browaru ulokowano mleczarnię. W istniejących zabudowaniach zachowały się dolne partie murów zamkowych z kolebkowymi sklepieniami.

Zdjęcia>>