Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”

W bieżącym roku szkolnym klasa III „a” realizowała ekologiczno-plastyczny projekt edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”.

Celem tego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie nauczyli się jak racjonalnie wykorzystywać zasoby przyrody i jak tworzyć otoczenie przyjazne środowisku. Zachęceni do indywidualnej ekspresji artystycznej wykonali m.in. „Przyrodnicze obrazki”, czyli obrazy stworzone z materiałów przyrodniczych znalezionych w najbliższej okolicy, zabawkę z butelki PET, zielnik, ekotorbę z materiałów z odzysku, Pana Patyka i nakrętkowe gry.

Po zrealizowaniu minimum 10 zadań z listy zadań do wykonania, uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

 Zdjęcia>>

Katarzyna Zygo