ZAJĘCIA W TERENIE: Wyjazd do Stacji Meteorologicznej i Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu Dużym

25 października w ramach realizacji podstawy programowej z przyrody uczniowie klasy IV „a” i IV „c” uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Meteorologicznej i Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu Dużym.

W czasie wizyty uczniowie zapoznali się z podstawowym miejscem obserwacji i pomiarów, jakim jest ogródek meteorologiczny. Pan meteorolog – pracownik Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej pokazał przyrządy, które służą do obserwowania składników pogody m.in. deszczomierz, wiatromierz, widzialnościomierz, laserowy miernik podstawy chmur. Na poletku z termometrami gruntowymi mogliśmy odczytać temperaturę przy powierzchni gruntu i w gruncie. Zajrzeliśmy też do klatki meteorologicznej z termometrami rtęciowymi, które służą do pomiaru temperatury maksymalnej i minimalnej.

Następnie przeszliśmy do pobliskiego aeroklubu. Tam zwiedzaliśmy hangary z szybowcami i samolotami. Uczniowie mogli obejrzeć maszyny latające i poznali ciekawostki ich budowy oraz funkcjonowania. Pracownik Areoklubu Lubelskiego przybliżył nam pracę pilota i innych zawodów związanych z lotnictwem, np. paralotniaża czy mechanika.

Zdjęcia>>