IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA „PRZERWY NA CZYTANIE”

Biblioteka szkolna dziękuje uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w IV Międzynarodowej Edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie  – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji jest promocja czytelnictwa, integracja środowiska szkolnego, zachęcenie dzieci i młodzież do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Zdjęcia>>