Sprzątamy naszą Małą Ziemię!!!

W dniu 8 maja 2021r. z okazji Dnia Ziemi wspólnie z uczestnikami projektu ,,Równać Szanse Bełżyce: Żyj eko - żyj zdrowo” grupa wolontariuszy uczestniczyła w sprzątaniu najbardziej zanieczyszczonych i zabrudzonych miejsc gminie. Zostaliśmy podzieleni na grupy, a każda miała wyznaczony sektor do sprzątnięcia. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy działać wspólnie z organizacjami na terenie naszej gminy. Cele akcji: budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska zostały zrealizowane w 100%.

Świata nie udało nam się posprzątać będziemy  jednak pamiętać, żeby  nie śmiecić!

Zdjęcia>>

A.Ambrożkiewicz