Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem:

„JAN PAWEŁ II – papież podróżnik”

 Podczas trwającego 25 lat pontyfikatu, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając ponad 130 państw i ok.900 miejscowości. Niektóre miejsca odwiedził kilkakrotnie. Poza Włochami papież spędził 588 dni. Oprócz pielgrzymek zagranicznych odbył 145 podróży po Włoszech. Nigdy wcześniej nie zdarzały się tak częste wyjazdy papieży, Jana Pawła II możemy więc nazwać Papieżem pielgrzymem , podróżnikiem – ukażcie ten Jego sposób na szerzenie ewangelizacji w swoich pracach plastycznych.

Cele konkursu:

 • utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o patronie naszej szkoły Ojcu Świętym Janie Pawle II,
 • rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego ,
 • stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 • Format prac - A3– prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę.
 • Technika – malarstwo, rysunek, bez technik wyklejanych. Prace indywidualne – wykonane całkowicie SAMODZIELNIE!
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • Prace czytelnie opisane na odwrocie – imię i nazwisko autora, klasa należy składać do 6 października u pań Edyty Rząd lub Moniki Plewik
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0 – III oraz IV-VIII szkoły podstawowej
 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone , zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Osoby biorące udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły.