Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz pięknego pisania”

 1. Zasady ogólne:
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII naszej szkoły.
  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do 15.03.2024 r.  u organizatorów – p. Paulina Pańko, p. Urszula Widelska.
  • Konkurs odbędzie się 11.04.2024 r.
 1. Cele konkursu:
  • rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii,
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego pisania oraz estetyki pisma,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • rozwijanie zainteresowań literaturą piękną,
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • propagowanie twórczości polskich pisarzy.
 1. Przebieg konkursu
  • Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać odręcznie tekst wiersza (wybrany przez organizatorów), na gładkim papierze formatu A4, jednostronnie. (Komisja konkursowa udostępni uczestnikom kartki). Należy użyć tyle kartek, ile zajmie przepisywany tekst.
  • Tekst powinien być przepisany długopisem bądź piórem, w kolorze czarnym.
  • Obowiązuje zakaz używania korektora.
 • Czas przeznaczony na przepisywanie wiersza – 45 min.
 1. Kryteria oceny prac:
 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • czytelność, estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
 • staranność i oryginalność elementów graficznych,
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,
 • zgodność z oryginałem.
 1. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:
 • Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokonają organizatorzy.
 • Decyzje organizatorów są niepodważalne.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy pochwały do dziennika.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: kwiecień.
 • Prace konkursowe oraz lista zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 1. Postanowienie końcowe:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.