Szkolny konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny"

plakat wiosna2024

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Kapelusz Pani Wiosny"

Cele konkursu:

 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
 • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych
 • inspirowanie wiosenną tematyką -
 • uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach
 • popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny

Uczestnicy:

-oddział 0

-Klasy od I – III

Tematyka konkursu:

 • Tematyka konkursu powinna się koncentrować wokół tematu „Kapelusz Pani Wiosny".
 • Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny.
 • Kapelusz ma mieć formę płaską.
 • Należy wykonać kapelusz wykorzystując barwy i wiosenne elementy.
 • Technika wykonania kapelusza dowolna.
 • Wielkość prac dowolna
 • Praca powinna być wykonana w szkole (podczas zajęć plastycznych, zajęć świetlicowych lub zajęć kształtujących kreatywność).
 • Termin składania kapeluszy do 22.03.2024r.
 • Kapelusze należy przynosić do sali numer 5 (grupa 0b, Paulina Janik, Anna Rumińska)
 • Prace powinny być podpisane. Do kapelusza należy doczepić karteczkę z imieniem ucznia oraz podać klasę, do której uczęszcza.
 • Oceniane będą: pomysłowość, estetyka, kolorystyka, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy.

Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy.Zapraszamy do udziału w konkursie.

Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.