Życzenia

DEN2022Dyrekcji, Nauczycielom …

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

życzymy samych dobrych myśli…

Marzeń, które można urzeczywistnić.

Pasji, w kolejnych latach nauczania

I pomysłów szybkiego wdrażania!

Dużo zdrowia, radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

                                                                                                Samorząd Uczniowski