Regionalizm

Audycja przez radiowęzeł

Z głośników zabrzmiał głos i wszyscy poznali historię z dnia 7 marca 1949 roku, która miała miejsce w Warszawie…

Właśnie tego dnia, kilka minut przed godziną dziewiętnastą w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej mjr. Hieronim Dekutowski „Zapora” został wyprowadzony z celi na śmierć. Zabito Go strzałem w tył głowy.

W pięciominutowych odstępach zamordowano jego sześciu podkomendnych i przyjaciół:

- kpt. Stanisław Łukasik „Ryś” – 19:05

- por. Roman Groński „Żbik” – 19:10

- por. Edmund Tudruj „Mundek” – 19:15

- por. Tadeusz Pelak „Junak” – 19:20

- por. Arkadiusz Wasilewski „Biały” – 19:25

- por. Jerzy Miatkowski „Zawada” – 19:30

Cześć i Chwała Bohaterom!

Przez radiowęzeł społeczność szkolna mogła poznać wydarzenia tamtych tragicznych dni, gdy zabijano Tych, którzy walczyli o Niepodległą. Bohaterów uczcimy też dzięki udziałowi w X Rajdzie Zapory. To już 10 lat… od pierwszego rajdu w 2013 roku…

Cześć Ich Pamięci – za walkę i odwagę, za służbę Ojczyźnie…

W niedzielę 05.03.2023 r. społeczność naszej szkoły oddała hołd Bohaterom trudnych i krwawych dni walki o Polskę w drugiej konspiracji, przeciwko sowietyzacji naszego kraju.

74 lata temu, 7 marca 1949 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” – żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, legendarnym dowódcy oddziałów partyzanckich AK i WiN. Tego samego dnia straceni zostali również jego podkomendni: kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, ppor. Roman Groński „Żbik”, ppor. Jerzy Miatkowski „Zawada”, ppor. Edmund Tudruj „Mundek”, Tadeusz Pelak „Junak” i Arkadiusz Wasilewski „Biały”. Jako jedyny ze skazanych przeżył Władysław Siła-Nowicki, któremu karę śmierci zamieniono na dożywocie (więzienie opuścił w grudniu 1956 r.). Hieronim Dekutowski odznaczony był m.in. Krzyżem Walecznych (1945) oraz pośmiertnie na obczyźnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari (1964). Wyrok wydany na niego przez władze komunistyczne został unieważniony w maju 1994 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie majora  Dekutowskiego „Zaporę” i jego sześciu żołnierzy straconych wraz z nim Orderami Odrodzenia Polski.

Zdjęcia>>

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1marca1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się władzy komunistycznej. Żołnierze Wyklęci byli przedstawicielami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiali opór sowietyzacji Polski.

Oto historia – Inki  – „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba” – to były ostatnie pożegnalne słowa siedemnastoletniej Danuty Siedzikówny, ps. „Inka” zamordowanej przez komunistycznych oprawców w sierpniu 1946 roku w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej 12. Po blisko sześćdziesięciu latach Polacy poznali prawdę o tej pięknej dziewczynie.

  Pozostała „do końca” wierna Ojczyźnie, honorowi i przysiędze, nie załamała się w śledztwie, zachowała się, jak trzeba. Jej nieskazitelna postać ma szczególną moc jednoczącą wielu Polaków.

Śmieszny kołnierzyk przy sukience.

Jeszcze bawiła się przed chwilką,

Włosy spinała tak naprędce.

A tu przysięga słowa wielkie!

I ona przy nich całkiem tycia:

„W obliczu Boga walczyć będzie

 Aż do ofiary swego życia”.

Niezłomna postawa i heroizm dają Jej wieczne miejsce w Panteonie Narodowych Bohaterów.

SESJA HISTORYCZNA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

    W dniu 16.02.2023 r. młodzi historycy z naszej szkoły uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu, które pod kierunkiem nauczycieli przygotowali starsi koledzy z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Był to czas wspomnień o Tych, którzy poświęcili swoje życie walce o wolność. Jedni nie wrócili nigdy do swych domów, inni po tułaczce, po czasie spędzonym w więzieniach wrócili do kraju, który odzyskał wolność po 123 latach ciężkiej niewoli.

Młodzież szkoły średniej przybliżyła powstańców - dowódców, powstańców - kobiety oraz wydarzenia związane z walką o Niepodległą, w tym regionalne echa powstańczej historii Lubelszczyzny (również naszej miejscowości - Bełżyc i okolic).

Zdjęcia>>

Posłuchamy i zapamiętamy

Nasza szkoła bierze udział w rządowym projekcie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu otrzymała różnego rodzaju sprzęt – w tym wyposażenie szkolnego radiowęzła.

Uczniowie prezentują słuchowiska tematyczne z okazji różnych rocznic narodowych i przekazują informacje na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego narodu. Prezentowali wiadomości związane z tematyką odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypomnieli fakty wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego w Polsce. Przybliżyli też fakty związane z wybuchem, przebiegiem i upadkiem Powstania Styczniowego.

Mamy nadzieję, że wielu naszych uczniów zapamięta istotne wydarzenia, które powinniśmy znać i przekazywać następnym pokoleniom, aby uczcić pamięć o polskich bohaterach i trudnych dziejach narodowych.

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

Zdjęcia>>

II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”

cc3f094ea7954bd113508101cbcd495cW związku ze zbliżającym się  Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ogłoszony został II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”.

Odbywa się on pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, NORBERTINUM Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o. i Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz pod Patronatem Medialnym TVP 3 Lublin, Polskiego Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego, Fundacji Kwartalnika Wyklęci i Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w oparciu o świadomość wartości, którym służyli Żołnierze Wyklęci i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie prac konkursowych do pani Ewy Pietrzyk do dnia 22.02.2023 r.

Chwała Bohaterom 1863 roku

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22.01.1863 r. i było walką narodu polskiego o wolność w epoce porozbiorowej. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę rozpoczęcia wystąpienia zbrojnego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Do boju wciągnięto wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego.

Wydarzenia lat 1863-1864 nie ominęły Lubelszczyzny, dotknęły również naszą okolicę. Polacy, którzy poszli do walki o wolność, udowodnili swoje poświęcenie dla Ojczyzny. Są Oni wzorem Bohaterów, którym należy oddawać hołd i przekazywać z pokolenia na pokolenie wiadomości o ich czynie zbrojnym. To właśnie oni utrwalili naszą tożsamość narodową, przez cierpienie i łzy po poległych, po  których żyła pamięć  w sercach Ich bliskich. Marzenia walczących spełniły się i odrodzenie naszej państwowości po 123. latach niewoli w 1918 roku – stało się faktem.

Uczniowie naszej szkoły z klas – 2 „d”, 6 „b”,8 „a”,8 „e” pod opieką pań: Anny Ambrożkiewicz, Anny Wójtowicz i Ewy Pietrzyk oddali hołd Bohaterom tamtych dni, uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych ku czci powstańców w miejscowym Kościele.

Zdjęcia>>

NIEPODLEGŁA

„Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły”.

       Żyjemy w czasach niepodległej Polski. Wolność, nie została nam ofiarowana, była wywalczona przez pokolenia Tych, którzy żyli przed nami. Wszyscy tworzymy naszą Ojczyznę i jesteśmy odpowiedzialni za jej przyszłość.

 11listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został naczelnym Dowódcą wojsk polskich. Tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim. Następnie wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z ziem polskich i rozbrojono w nocy ich garnizon stacjonujący w Warszawie. Po 123 latach zaborów odradzało się państwo polskie. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski. Dzień ten jest wyjątkowy dla każdego Polaka. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień uczestnicząc w regionalnych obchodach odzyskania wolności przez Polskę, reprezentując społeczność szkoły w raz z Pocztem Sztandarowym.

Zdjęcia>>

Porządkowanie historycznych mogił

Uczniowie naszej szkoły uporządkowali historyczne groby na miejscowym cmentarzu. W ten sposób oddali hołd ludziom zasłużonym dla naszej małej ojczyzny. Zapalili też znicze i odmówili modlitwę. Jest to wyjątkowy moment, gdy wraca pamięć o Tych, którzy zasługują na wspomnienie. 

Młodzi historycy rozpoczęli też akcję oznaczania historycznych mogił biało-czerwonymi barwami.

Zdjęcia>>