Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ODDAJ KREW – RATUJ ŻYCIE”

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas I-IV

- Uczniowie klas V-VIII

Celem konkursu jest: propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi oraz wyłonienie najlepszych plakatów promujących krwiodawstwo. Organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie.

Praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu w formacie A4 dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa „ODDAJ KREW-RATUJ ŻYCIE”. Pracę należy wykonać samodzielnie. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę zgodną z tematem, z jasnym przekazem promującym krwiodawstwo oraz uwzględnionymi walorami artystycznymi, m.in. kompozycją, kolorystyką oraz techniką wykonania. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę dotyczącą pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę i województwo. Ponadto, razem z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają pochwały do dziennika. Prace można składać w bibliotece szkolnej u Pani Doroty Nowak lub u Pani Anety Żydek w sali 43 do dnia 8 marca do godz.15:30.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Oddaj krew - ratuj życie

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Dorota Nowak
Aneta Żydek

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 - regulamin konkursów kl. IV-VIII

Zbliża się 19. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2023, który w tym roku będziemy obchodzić 7 lutego.

19. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na przygotowanie LAPBOOKA zawierającego logo „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie LAPBOOKA w języku angielskim, zawierającego logo „Safe Internet Day 2023” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 3. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.
 4. Konkurs na projekt graficzny (plakat) związany z logiem 19. edycji i promujący bezpieczne zachowania w sieci.
 5. Konkurs na przygotowanie obustronnej zakładki do książki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Zakładka musi zawierać również logo „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023”.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format LAPBOOKA - A3 wykonany dowolną techniką z logiem 19. edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023” w języku polskim lub języku angielskim „Safe Internet Day 2023”.
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 19. edycji DBI: „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. LAPBOOK /w j. polskim i angielskim/, projekt graficzny (plakat), zadanie matematyczne, obustronna zakładka do książki.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub doczepiona).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów /j. angielski, informatyka, matematyka/, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe tj. LAPBOOK, zakładka do książki, projekt graficzny (plakat) - należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego s. 47, II p. lub do p. Anny Pac-Smoły s. 36.

Pozostałe prace tj. zadanie matematyczne - należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Termin składania prac: do 2 lutego 2023 r. (czwartek).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w dniu 7 lutego 2023 r. (wtorek).

 KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ORGANIZATORZY:

Anna Dyguś- pedagog szkolny
Anna Pac-Smoła – nauczyciel języka angielskiego
Andrzej Pietraś – nauczyciel informatyki
nauczyciele

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 - regulamin konkursów kl. 0-III

Zbliża się 19. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2023, który w tym roku będziemy  obchodzić 7 lutego.

19. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

 Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 0-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach PLASTYCZNYCH:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający logo „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na wykonanie LAPBOOKA zawierającego logo „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 3. Konkurs na przygotowanie obustronnej zakładki do książki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Zakładka musi zawierać również logo „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023”.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) i LAPBOOKA - A3 wykonany dowolną techniką z logiem
  edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2023”.
 • Praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje.
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 19. edycji DBI.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), LAPBOOK, obustronna zakładka do książki i oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0 – I oraz II – III.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy) lub doczepiona.
 • Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
  Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.
 • Prace konkursowe należy złożyć u wychowawców klas lub u pedagoga szkolnego /s. 47, II p. budynek dawnego gimnazjum/.
 • Termin składania prac: do 2 lutego 2023 r. (czwartek).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
 • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w dniu 7 lutego 2023 r. (wtorek) podczas Dnia Bezpiecznego Internetu.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 ORGANIZATORZY:

Anna Dyguś – pedagog szkolny
Anna Pac-Smoła  – nauczyciel języka angielskiego
Andrzej Pietraś - nauczyciel informatyki

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO - PRZYRODNICZY „MOJA WYMARZONA ZłOTA RYBKA” - 2022/2023

Uczniowie klasy I „d” na zajęciach plastycznych wykonywali prace konkursowe na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej. Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką płaską (rysowanie, malowanie, wyklejanie). Celem konkursu było m.in. zainteresowanie uczestników tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, ekosystemem Sanu, na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki, promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej. Wykonane przez pierwszoklasistów magiczne rybki popłynęły rzeką San do Muzeum Złotej Rybki czekając na rozstrzygnięcie Konkursu. Życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Katarzyna Zygo

„MÓJ PAŁAC MARZEŃ” w oczach uczniów klasy 0 „a”

Uczniowie klasy 0 „a” ochoczo przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „MÓJ PAŁAC MARZEŃ”- 2022/2023 zorganizowanego przez Historyczny Park Rozrywki w Gorlicach. Celem konkursu było: zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa dworskiego, przemysłu naftowego, wybitnej osoby Władysława Długosza na bazie powstałego w Gorlicach HISTORYCZNEGO ROZRYWKI, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, a także prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie lub wyklejanie. Zerówkowicze z wielkim zapałem i zaangażowaniem wykonywali na zajęciach swoje prace konkursowe. Z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie Konkursu.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Ewa Karwowska

SŁODKI KONKURS PLASTYCZNY W WYKONANIU PRAC UCZNIÓW Z KLASY 0 „A”

Uczniowie klasy 0 „a” wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MÓJ WYMARZONY LIZAK” zorganizowanym przez Muzeum Lizaka w Jaśle oraz przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle. Głównym celem konkursu było: zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle MUZEUM LIZAKA, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności, a także prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Podczas zajęć lekcyjnych w krótkim czasie uczniowie wykreowali swoje słodkie dzieła. Wszyscy jednomyślnie czekają na ogłoszenie wyników.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Ewa Karwowska

 

ZWYCIĘŻYLI W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

Organizatorem Konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Do konkursu wpłynęło 72 prace plastyczne.  

Z przyjemnością chcemy wszystkich poinformować, iż z naszej szkoły mamy trzech laureatów z klas 0-III:

W I grupie wiekowej (kl. I ):

I miejsce zajęła Anastazja Winiarska z kl. I „d”

III miejsce – Natan Łopion z kl. 0 „c”

W II grupie wiekowej (kl. II):

I miejsce zdobyła Blanka Łopion z kl. II „a”

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 20 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie biblioteki.

Autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!

Dorota Nowak i Agnieszka Piłat

KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU OBCYM

W dniu 06.12.2022 r. w naszej szkole odbyły się przesłuchania uczestników biorących udział  w konkursie piosenki świątecznej. Do rywalizacji zgłosiło się 18 uczniów i uczennic, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz IV-VII. Popisy wokalne odbyły się w wyjątkowej, mikołajkowo-świątecznej atmosferze, co dodało uroku całemu wydarzeniu. Wszyscy wykonawcy pięknie zaśpiewali wybrane przez siebie utwory. Ostatecznie jury przyznało następujące miejsca:

Kategoria kl. I-III:

I  miejsce – Julia Rumińska kl. II „d”

II miejsce – Zofia Lalak kl. III „a”

III miejsce – Lena Świątkowska kl. II „c”

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Karbowniczek kl. II „a”

Stanisław Dec kl. II „d”

Kategoria kl. IV-VII:

I miejsce – Łucja Skraińska kl. IV „c”

II miejsce – Julia Madej kl. IV „c”

III miejsce – Alicja Pachuta kl. IV „b”

Wyróżnienie: Tobiasz Bednarczyk kl. IV „c”

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Zdjęcia>>

Wioletta Rzezak-Wesołowska, Urszula Widelska, Andrzej Pietraś

Podsumowanie konkursu plastycznego „PORTRET PLUSZOWEGO MISIA”

Z okazji Dnia Pluszowego Misia świetlica szkolna zorganizowała w listopadzie konkurs plastyczny „Portret Pluszowego Misia” dla klas 0-3. Dnia 2 grudnia na głównym korytarzu w obecności Pani Wicedyrektor Beaty Szymczyk odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak liczny udział, zaangażowanie i różnorodność prac. Życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Zdjęcia>>

Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Dorota Nowak
Urszula Widelska
Aneta Żydek
Joanna Wapińska
Andrzej Mazurek
Piotr Ćwikliński

KONKURS EKOMIKOŁAJ ROZSTRZYGNIĘTY

We wtorek 06.12.2022 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „EKOMIKOŁAJ” oraz uroczyste wręczenie nagród uczestnikom w obecności wicedyrektor Beaty Szymczyk.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie i przygotowali figurki ekomikołajów wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Powstały bardzo ciekawe i oryginalne prace.

Oto lista nagrodzonych osób:

Kategoria klas 0-III:

I miejsce: Antonii Paździór kl. 2 „b”

II miejsce: Oliwia Wieczerzak kl. 1 „a”

III miejsce Ex aequo: Wojciech Bańcer kl. 0 „c”

                                       Zbigniew Miąc kl. 0 „b”

                                       Gabriela Czech kl. 2 „c”

Kategoria klas IV-VI:

I miejsce: Damian Nagnajewicz kl. 4 „a”

II miejsce: Piotr Winiarski kl. 5 „a”

III miejsce: Bartłomiej Gerhand kl. 5 „c”

Wyróżnienia:

Jakub Korzeniowski kl. 0 „a”
Konstanty Żyszkiewicz kl. 0 „b”
Julia Gałat kl. 0 „c”
Jakub Listoś kl. 0 „c”
Aleksandra Banach kl. 1 „a”
Julia Żurek kl. 1 „b”
Kalina Miareczka kl. 1 „c”
Oliwia Pietras kl. 1 „d”
Wiktoria Gałat kl. 2 „a”
Aleksandra Jastrzębska kl. 2 „b”
Natalia Oszust kl. 2 „b”
Antonii Woszuk kl. 2 „b”
Lena Świątkowska kl. 2 „c”
Milena Gułowska kl. 2d
Aleksander Rejniak kl. 2d
Anna Celej kl. 3b
Judyta Dobrowolska kl. 3b
Jan Józefczak kl. 3b
Iga Miareczka kl. 5c

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy, a nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy!

Zdjęcia>>

Aneta Żydek
Andrzej Pietraś