Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA „SOWĘ BIBLIOTECZNĄ” JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W październiku został ogłoszony Szkolny Konkurs Plastyczny na Sowę Biblioteczną dla uczniów klas 0-III. Celem konkursu było: zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, kojarzenie sowy z mądrością, książką i biblioteką oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej. Do organizatorów wpłynęło ponad 30 prac plastycznych. Dnia 2 listopada w bibliotece szkolnej w obecności Wicedyrektor Szkoły - Pani Katarzyny Wrońskiej nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego. Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce - Martyna Brewczak kl. III „d”, Barbara Czuryszkiewicz kl. I „b”, Elena Łuka kl. 0 „c”, Natalia Sitarska kl. III „c”, Marta Ciołkowska kl. I „c”

II miejsce - Aleksandra Sieńko kl. III „c”, Igor Serdycki kl. 0 „c”, Blanka Łopion kl. II „a”, Maja Lewandowska kl. I „a”, Julia Galik kl. III „d”

III miejsce - Alicja Bednarczyk kl. I „b”, Oliwier Niedziela kl. 0 „c”, Maja Madej kl. I „d”, Oliwia Wieczerzak kl. I „a”, Julia Żurek kl. I „b”, Wojciech Bańcer kl. 0 „c”

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym, dziękując jednocześnie wszystkim za udział. Zapraszamy także do wzięcia udziału w kolejnych bibliotecznych konkursach. Uczniowie zostaną poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat

PORTRET PLUSZOWEGO MISIA KONKURS PLASTYCZNY

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego jest  Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 1.

2. Cele:

– promowanie czytelnictwa,
– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
– rozwijanie zdolności plastycznych,
– promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia.

3. Przedmiot konkursu :
Tematem konkursu jest portret misia – bohaterem może być pluszowa zabawka, postać
z książki, bajki lub filmu dla dzieci np. Uszatek, Paddington, Kubuś Puchatek, itp.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0-3

5. Zasady udziału w konkursie:

1. Prace należy wykonać w dowolnym formacie dowolną techniką plastyczną.
2. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa)
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.

6. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość w ujęciu tematu,
– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
– samodzielność w wykonywaniu pracy.

Termin oddawania prac: 21 listopada 2022 r.

Prace należy składać do wychowawców świetlicy

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2022 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym przez organizatorów terminie.

 Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Dorota Nowak
Urszula Widelska
Aneta Żydek
Joanna Wapińska
Andrzej Mazurek
Piotr Ćwikliński

Podsumowanie świetlicowego konkursu pt. „Pocztówka z wakacji”

II edycja świetlicowego konkursu pt. „Pocztówka z wakacji” cieszyła się wielką popularnością uczniów z klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz przedstawienie ich oczami wspomnień związanych z tegorocznymi wakacjami.

I miejsce: Aleksandra Banach kl. I „a”  i Nela Michalak kl. I „d”

II miejsce: Miłosz Wieczorkiewicz kl. I „d”

III miejsce: Kornelia Plewik kl. I „b” i Lena Kowalczyk kl. III „c”

Kilkanaście osób otrzymało wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zdjęcia>>

Beata Jęczeń
Urszula Widelska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek

Wyniki konkursu

Znamy już wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II – papież podróżnik”

Wybranie najlepszych prac okazało się bardzo trudne, gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, powstało wiele wartościowych i pięknych prac.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

W kategorii klas 0 – III

I miejsce -  Anastazja Winiarska kl. I d

II miejsce ex aequo -  Oliwia Wieczerzak kl. I a i Antoni Plewik kl. III d

III miejsce – Natalia Zasada kl. III b

               Wyróżnienia:

Czytaj więcej: Wyniki konkursu

Wyniki konkursu Pocztówka z wakacji

We wrześniu świetlica szkolna zorganizowała drugą edycję konkursu plastycznego pt. „Pocztówka z wakacji”. Cieszył się on wielką popularnością wśród uczniów klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz przedstawienie ich oczami wspomnień związanych z tegorocznymi wakacjami.

I MIEJSCE ex aequo Aleksandra Banach kl. I „a” i Nela Michalak kl. I „d”

II MIEJSCE Miłosz Wieczorkiewicz kl. I „d”

III MIEJSCE ex aequo Kornelia Plewik kl. I „b” i Lena Kowalczyk kl. III „c”

Wyróżnienie otrzymali: Maja Matyjasik kl. I „c”, Kalina Miareczka kl. I „c”, Antonina Osipowicz kl. II „b”, Karol Puchała kl. I „a”, Lena Świątkowska kl.  II „c”.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zaś laureatom gratulujemy!!!

O terminie uroczystego wręczenia nagród i dyplomów uczniowie zostaną poinformowani przez organizatorów. 

Urszula Widelska
Anna Mazurek
Andrzej Mazurek
Beata Jęczeń

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA CAŁOROCZNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 „CZYTELNIK Z PASJĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

1.Do udziału w konkursie zachęca się uczniów kl. 0-III

2.Wymagane – systematyczne wypożyczanie i czytanie książek przez cały rok szkolny.

3.W czerwcu 2023 r. spośród uczniów, którzy będą najaktywniejsi zostanie wybrana PIERWSZA DZIESIĄTKA, a spośród niej – „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2022/2023” z kl. 0-III.

4.Wybrani uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody książkowe   i dyplomy.

5.Ocenie konkursowej podlega aktywności i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:

a) liczba wypożyczonych książek,

b) terminowość oddawania książek przez czytelnika,

c) dbałość czytelnika o wypożyczone książki,

d) kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r.

7. Zwycięzcy konkursu (z klas 0-III) otrzymają nagrody, pochwały do dziennika oraz dyplomy.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie.

 Dorota Nowak, Agnieszka Piłat