Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

VI SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

 1. Organizatorzy: Monika Plewik i Edyta Rząd – nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 • Technika wykonania prac:

 Prace wykonane na czarnym arkuszu o dowolnym formacie (nie mniejszym niż A3), podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

 • Termin oddania prac: 19.12.2022 r.
 • Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wyniki konkursu ukażą się na stronie szkoły, a wręczenie nagród nastąpi w ostatnim przedświątecznym tygodniu podczas jasełek.

PODSUMOWANIE KONKURSU „SPELLING BEE”

Już od wielu lat odbywa się w naszej szkole konkurs literowania w języku angielskim „Spelling Bee”. W tym roku z tym wezwaniem zmierzyło się dwudziestu dwóch uczniów z klas 4-6 i pięcioro uczniów klas 7-8.

Tegoroczni zwyciężcy to:

W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Mateusz Rachwał kl. 5 „a”

II miejsce – Adam Chmielewski kl. 5 „b”

III miejsce – Marianna Osipowicz kl. 6 „a”

W kategorii klas 7-8:

I miejsce – Zuzanna Kruk kl. 8 „a”

II miejsce – Wiktoria Starek kl. 8 „b”

III miejsce – Julia Samorek kl. 8 „d”

Gratulujemy zwycięzcom  i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia>>

Organizatorzy: Anna Pac –Smoła i Natalia Iwaniec

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT.: „BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

Biblioteka szkolna wraz z wychowawcami i uczniami klas I-III włączyła się do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Biblioteka moich marzeń” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Celem konkursu było: rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wyobraźni dzieci oraz kształtowanie umiejętności i wykorzystanie różnych środków wypowiedzi artystycznej. Cieszymy się, że 11 uczniów naszej szkoły wykonało prace plastyczne związane z tematyką konkursową. Wszystkim uczestnikom reprezentującym Naszą Szkołę życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat

PORTRET PLUSZOWEGO MISIA KONKURS PLASTYCZNY

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego jest  Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 1.

2. Cele:
– promowanie czytelnictwa,
– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
– rozwijanie zdolności plastycznych,
– promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia.

3. Przedmiot konkursu:
Tematem konkursu jest portret misia – bohaterem może być pluszowa zabawka, postać
z książki, bajki lub filmu dla dzieci np. Uszatek, Paddington, Kubuś Puchatek, itp.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0-3.

5. Zasady udziału w konkursie
1. Prace należy wykonać na dowolnym formacie dowolną techniką plastyczną.

2. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa)
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość w ujęciu tematu,
– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
– samodzielność w wykonywaniu pracy.


Termin oddawania prac: 21 listopada 2022 r.

Prace należy składać do wychowawców świetlicy

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2022 r.

Wręczenie nagród do końca listopada

 Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Dorota Nowak
Urszula Widelska
Aneta Żydek
Joanna Wapińska
Piotr Ćwikliński

Wyniki Konkursu plastycznego „PORTRET PLUSZOWEGO MISIA”

1 miejsce:

Maria  Butryn   3 „B”

Zuzanna  Karbowniczek   2 „A”

2 miejsce:

Edyta Błaszczak   1 „B”

Aleksandra Grudzień     0 „B”

3 miejsce:

Maja Madej   1 „D”

Aleksandra Banach   1 „A”

Wyróżnienie:

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA „SOWĘ BIBLIOTECZNĄ” JUŻ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W październiku został ogłoszony Szkolny Konkurs Plastyczny na Sowę Biblioteczną dla uczniów klas 0-III. Celem konkursu było: zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, kojarzenie sowy z mądrością, książką i biblioteką oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej. Do organizatorów wpłynęło ponad 30 prac plastycznych. Dnia 2 listopada w bibliotece szkolnej w obecności Wicedyrektor Szkoły - Pani Katarzyny Wrońskiej nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego. Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce - Martyna Brewczak kl. III „d”, Barbara Czuryszkiewicz kl. I „b”, Elena Łuka kl. 0 „c”, Natalia Sitarska kl. III „c”, Marta Ciołkowska kl. I „c”

II miejsce - Aleksandra Sieńko kl. III „c”, Igor Serdycki kl. 0 „c”, Blanka Łopion kl. II „a”, Maja Lewandowska kl. I „a”, Julia Galik kl. III „d”

III miejsce - Alicja Bednarczyk kl. I „b”, Oliwier Niedziela kl. 0 „c”, Maja Madej kl. I „d”, Oliwia Wieczerzak kl. I „a”, Julia Żurek kl. I „b”, Wojciech Bańcer kl. 0 „c”

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym, dziękując jednocześnie wszystkim za udział. Zapraszamy także do wzięcia udziału w kolejnych bibliotecznych konkursach. Uczniowie zostaną poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat

PORTRET PLUSZOWEGO MISIA KONKURS PLASTYCZNY

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego jest  Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 1.

2. Cele:

– promowanie czytelnictwa,
– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
– rozwijanie zdolności plastycznych,
– promocja Światowego Dnia Pluszowego Misia.

3. Przedmiot konkursu :
Tematem konkursu jest portret misia – bohaterem może być pluszowa zabawka, postać
z książki, bajki lub filmu dla dzieci np. Uszatek, Paddington, Kubuś Puchatek, itp.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0-3

5. Zasady udziału w konkursie:

1. Prace należy wykonać w dowolnym formacie dowolną techniką plastyczną.
2. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa)
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny.

6. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość w ujęciu tematu,
– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
– samodzielność w wykonywaniu pracy.

Termin oddawania prac: 21 listopada 2022 r.

Prace należy składać do wychowawców świetlicy

Rozstrzygnięcie konkursu: 25 listopada 2022 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym przez organizatorów terminie.

 Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Dorota Nowak
Urszula Widelska
Aneta Żydek
Joanna Wapińska
Andrzej Mazurek
Piotr Ćwikliński